Vi bruker cookies

Les mer om hvilke vi bruker og hvordan vi administrerer dem her

logo

Hva er «Vær god mot deg selv»?

Dette er en nettside full av forskningsbaserte tips og triks som kan bidra tilå gi deg en litt bedre pandemihverdag.

Prosjektet ble igangsatt høsten 2020 av Universitetet i Bergen og har til hensikt å hjelpe studenter og unge i en utfordrende tid. Covid-19 har påvirket hverdagen til mange. Vi er mindre sosiale, føler man går glipp av «den beste studenttiden», blir ikke kjent med nye folk, har hjemlengsel og mange opplever «koronaskam».Dette kan gi både fysiske og psykiske konsekvenser, og blant annet føre til at man gir opp studiene. Fordelen med å være et stort universitet, er at det rommer enorme mengder kunnskap om hverdagsmestring. Fordi hverdagen består av så mangt. Derfor har alle tips og tiltak rot i forskning og vitenskap som er representert ved kilder fra UiB.

Har du et godt tips til hvordan studenter får en bedre pandemihverdag?

Studieteknikk
ikon

Snarveier til bedre eksamenstid

Enkelte studieteknikker er bedre egnet for såkalt dyp læring.

icon

Hvordan takle den digitale studietiden?

I en digital studiehverdag der korona legger begrensninger på fysiske møter og vanlige rutiner, er det desto viktigere å være oppmerksom på hvilke studieteknikker du faktisk drar nytte av. Ifølge UiB-forskere Lucas Matias Jeno, er enkelte teknikker bedre egnet for såkalt dyp læring, altså varig endring i langtidshukommelsen.

Dyp læring oppnår du ved å ta i bruk retrieval-effekten. Ved å lage og svare på quiz-spørsmål, reflektere i kollokviegrupper, løse oppgaver eller skrive små sammendrag, relaterer du den nye kunnskapen til det du kan fra før. Først når vi prosesserer kunnskap på denne måten oppnår vi varig læring.

Repetisjon og korte økter

En annen effektiv studieteknikk for å huske stoffet er hyppig repetisjon. Uten repetisjon glemmer du det du har lært. Dette er Ebbinghaus-kurven, også kjent som glemselskurven. Den illustrerer at dersom man ikke tar notater og repeterer etter forelesning har man i løpet av 20 minutter glemt 47 prosent av det man lærte, mens man på to uker har glemt hele 94 prosent. Repetisjon er derfor en helt essensiell del av å huske det man lærer.

Forskning har også vist at korte intervalløkter for lesing fungere bedre og mer effektivt, enn lange leseøkter. Det å gi oss selv korte pauser, holder oss skjerpet.

Gode vaner

Hvordan unngår du å prokrastinere? Noe forskning tyder på at viljestyrke er en begrenset ressurs, spesielt når det du gjør ikke oppleves som selvvalgt. I praksis betyr det at du blir mer sliten jo oftere du stilles overfor et valg som tærer på selvkontrollen din. Ved å eliminere antall distraksjoner og legge til rette for gode vaner har du mer energi til å faktisk studere og ta til deg kunnskap.

Kilde:

Lucas Matias Jeno

Førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk ved UiB

arrow

Til toppen