Vi bruker cookies

Les mer om hvilke vi bruker og hvordan vi administrerer dem her

logo

Hva er «Vær god mot deg selv»?

Dette er en nettside full av forskningsbaserte tips og triks som kan bidra tilå gi deg en litt bedre pandemihverdag.

Prosjektet ble igangsatt høsten 2020 av Universitetet i Bergen og har til hensikt å hjelpe studenter og unge i en utfordrende tid. Covid-19 har påvirket hverdagen til mange. Vi er mindre sosiale, føler man går glipp av «den beste studenttiden», blir ikke kjent med nye folk, har hjemlengsel og mange opplever «koronaskam».Dette kan gi både fysiske og psykiske konsekvenser, og blant annet føre til at man gir opp studiene. Fordelen med å være et stort universitet, er at det rommer enorme mengder kunnskap om hverdagsmestring. Fordi hverdagen består av så mangt. Derfor har alle tips og tiltak rot i forskning og vitenskap som er representert ved kilder fra UiB.

Har du et godt tips til hvordan studenter får en bedre pandemihverdag?

Luftetur
ikon

Ut på tur, mindre sur

Fysisk aktivitet har i flere studier vist seg å ha en effekt på mild og moderat depresjon som er like stor som den man oppnår ved medikamentell og psykologisk behandling.

icon

Nå som det er begrenset tilgang på treningssentre og annen innendørs trening, er det å gå på tur i og rundt Bergen kanskje den enkleste måten du kan være i bevegelse på.

Hvorfor er det så bra å komme seg ut?

I en korona-hverdag med mye undervisning på Zoom, høstmørke og skjermtid, er det å komme seg ut positivt i seg selv – du får en distraksjon fra hverdagen, og du kan være sosial (på en forsvarlig måte) enklere enn du kan innendørs. De positive helseeffektene av fysisk aktivitet er godt dokumentert. Et gjennomgående funn er at fysisk aktivitet gir økt mentalt velvære. Man føler seg rett og slett bedre – fysisk og psykisk – etter å ha vært i aktivitet. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet kan virke forebyggende mot depresjon og redusere stress. Dette er også observert hos studenter.

Del det gjerne opp

Helsedirektoratet anbefaler at voksne får minimum 150 minutter aktivitet per uke. Aktiviteten kan fint deles opp i mindre bolker, men intensiteten bør være moderat – tilsvarende rask gange – for å få betydelige helsegevinster. Dermed er det å gå på tur i raskt tempo en fin måte å nå Helsedirektoratets anbefalinger på.

Bra for læring

Fysisk aktivitet har i flere studier vist seg å ha en effekt på mild og moderat depresjon som er like stor som den man oppnår ved medikamentell og psykologisk behandling. Det å være i aktivitet har i nyere forskning også vist seg å ha en positiv effekt på kognitive funksjoner som kan påvirke læring og konsentrasjon. Rent nevrofysiologisk er det dermed mye som tyder på at det er fornuftig å ta seg en gåtur i frisk luft, for så å komme tilbake til studiene.

Kilde:

Ellen Haug

Førsteamanuensis ved Institutt for helse, miljø og likeverd, UiB

arrow

Til toppen