Vi bruker cookies

Les mer om hvilke vi bruker og hvordan vi administrerer dem her

logo

Hva er «Vær god mot deg selv»?

Dette er en nettside full av forskningsbaserte tips og triks som kan bidra tilå gi deg en litt bedre pandemihverdag.

Prosjektet ble igangsatt høsten 2020 av Universitetet i Bergen og har til hensikt å hjelpe studenter og unge i en utfordrende tid. Covid-19 har påvirket hverdagen til mange. Vi er mindre sosiale, føler man går glipp av «den beste studenttiden», blir ikke kjent med nye folk, har hjemlengsel og mange opplever «koronaskam».Dette kan gi både fysiske og psykiske konsekvenser, og blant annet føre til at man gir opp studiene. Fordelen med å være et stort universitet, er at det rommer enorme mengder kunnskap om hverdagsmestring. Fordi hverdagen består av så mangt. Derfor har alle tips og tiltak rot i forskning og vitenskap som er representert ved kilder fra UiB.

Har du et godt tips til hvordan studenter får en bedre pandemihverdag?

Fokus
ikon

Hold fokus i eksamensinnspurten

Klare og kortsiktige mål gjør det lettere å holde motivasjonen oppe.

icon

Den nye studiehverdagen inneholder færre faste holdepunkter for studentene. Både forelesninger, møter og kollokvier skjer innenfor de samme fire veggene der man sover og spiser. Dermed er det viktig at du etablerer nye vaner som kan strukturere studiehverdagen.

Selvkontroll

Å motstå fristelser handler om selvkontroll. Forskning viser faktisk at personer med høy selvkontroll er flinke til å strukturere hverdagen sin slik at de unngår å utsette seg for fristelser. Det er normalt å gi etter for fristelser, men ved å rydde unna distraksjoner og etablere gode vaner for studiet, vil du få mer overskudd til å konsentrere deg om arbeidsoppgavene.

Motivasjon og mestring

En typisk utfordring blant studenter er at de forholder seg til lange tidsfrister, og har stor frihet til å planlegge hverdagen selv. Dette gjør at det kan være vanskelig å ta fatt på arbeidsoppgavene. Ved å bryte langsiktige målsettinger ned i håndterlige delmål for måneder, uker og dager, blir det mer overkommelig å se hva du faktisk må gjøre dag for dag.

Forskning viser at de som holder seg motivert gjennom studiene, er de som fokuserer på hvordan de skal nå målet, fremfor kun å fokusere på det endelige målet. For å holde fokus på arbeidsoppgavene, kan du styrke din egen motivasjon ved å minne deg selv på hvorfor det er viktig for deg å studere.

Kilde:

Åge Diseth

Professor ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, UiB

arrow

Til toppen